สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
255508
จำนวนผู้รับเงินเดือนค่าจ้าง  (ประจำ)
ลำดับ
รหัส
อำเภอ
โรงเรียน
จำนวน
2,542
เพิ่มเติม
1
26180104
ชำนิ
บ้านกระโดนกะลันทา
7
2
26180102
ชำนิ
บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
13
3
26180107
ชำนิ
บ้านโคกสนวน
15
4
26180203
ชำนิ
บ้านโคกสะอาด
9
5
26180202
ชำนิ
บ้านช่อผกา
16
6
26180108
ชำนิ
บ้านดอนหวาย
10
7
26180105
ชำนิ
บ้านตาเหล็ง
17
8
26180204
ชำนิ
บ้านบุหนองเทา
6
9
26180103
ชำนิ
บ้านประคอง
10
10
26180101
ชำนิ
บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล)
10
11
26180208
ชำนิ
บ้านสำโรงโคกเพชร
11
12
26180206
ชำนิ
บ้านหนองพะอง
10
13
26180207
ชำนิ
บ้านหนองเพิก
5
14
26180209
ชำนิ
บ้านหัวสะพาน
13
15
26180205
ชำนิ
วัดละลวด
23
16
26180106
ชำนิ
วัดหนองปล่อง
16
17
26180201
ชำนิ
อนุบาลชำนิ
20
18
26210103
บ้านด่าน
โนนสวรรค์วิทยา
9
19
26210204
บ้านด่าน
บ้านดงกะทิงมิตรภาพอนุสรณ์
13
20
26210203
บ้านด่าน
บ้านดงเย็น
6
21
26210307
บ้านด่าน
บ้านตะโกตาเนตร
15
22
26210102
บ้านด่าน
บ้านตะโคงสามัคคี
13
23
26210305
บ้านด่าน
บ้านบุมะขามป้อม
14
24
26210105
บ้านด่าน
บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา)
4
25
26210205
บ้านด่าน
บ้านสำโรงสันติภาพ
6
26
26210202
บ้านด่าน
บ้านหนองแต้พัฒนา
4
27
26210201
บ้านด่าน
มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)
13
28
26210306
บ้านด่าน
วัดบ้านกะชาย
12
29
26210302
บ้านด่าน
วัดบ้านกะหาด
12
30
26210301
บ้านด่าน
วัดบ้านปราสาท
19
31
26210303
บ้านด่าน
วัดบ้านปลัดปุ๊ก
15
32
26210104
บ้านด่าน
สรีพรรณสันติภาพนาฝาย
9
33
26210101
บ้านด่าน
อนุบาลบ้านด่าน
20
34
26010108
เมืองบุรีรัมย์
เขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)
26
35
26010104
เมืองบุรีรัมย์
คงชัยสิทธิ์วิทยา
6
36
26011409
เมืองบุรีรัมย์
ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)
33
37
26010201
เมืองบุรีรัมย์
ไตรภูมิวิทยา
38
38
26011203
เมืองบุรีรัมย์
ไตรมิตรวิทยาคาร
15
39
26011803
เมืองบุรีรัมย์
บ้านกระเดื่อง
8
40
26011503
เมืองบุรีรัมย์
บ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
11
41
26010701
เมืองบุรีรัมย์
บ้านกลันทาวิทยา
9
42
26010705
เมืองบุรีรัมย์
บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)
8
43
26010202
เมืองบุรีรัมย์
บ้านโกรกขี้หนู
17
44
26011410
เมืองบุรีรัมย์
บ้านเขากระโดง(ศิลาทองอุปถัมภ์)
4
45
26011806
เมืองบุรีรัมย์
บ้านโคกกลาง
14
46
26011207
เมืองบุรีรัมย์
บ้านโคกเก่า
5
47
26011302
เมืองบุรีรัมย์
บ้านโคกเปราะ
10
48
26011807
เมืองบุรีรัมย์
บ้านโคกระกาน้อย
9
49
26011505
เมืองบุรีรัมย์
บ้านโคกระกา
10
50
26010102
เมืองบุรีรัมย์
บ้านโคกวัด
12
51
26010103
เมืองบุรีรัมย์
บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร
11
52
26011407
เมืองบุรีรัมย์
บ้านโคกหัวช้าง
8
53
26010604
เมืองบุรีรัมย์
บ้านง้าง
4
54
26011508
เมืองบุรีรัมย์
บ้านดอนใหญ่
11
55
26010206
เมืองบุรีรัมย์
บ้านตราดหนองพลวง
8
56
26011004
เมืองบุรีรัมย์
บ้านตลาดควาย
17
57
26011802
เมืองบุรีรัมย์
บ้านตลาดชัย
17
58
26010605
เมืองบุรีรัมย์
บ้านตะโก
25
59
26010901
เมืองบุรีรัมย์
บ้านตะเคียน
8
60
26011309
เมืองบุรีรัมย์
บ้านถาวร
9
61
26010702
เมืองบุรีรัมย์
บ้านท้องเรือ
6
62
26010302
เมืองบุรีรัมย์
บ้านนากลาง
11
63
26011706
เมืองบุรีรัมย์
บ้านโนนแดง
15
64
26010502
เมืองบุรีรัมย์
บ้านโนนศิลา
10
65
26011504
เมืองบุรีรัมย์
บ้านปรุบุมะค่า
6
66
26011005
เมืองบุรีรัมย์
บ้านฝังงา
11
67
26011306
เมืองบุรีรัมย์
บ้านฝ้าย
9
68
26010703
เมืองบุรีรัมย์
บ้านพระครูน้อย
10
69
26011303
เมืองบุรีรัมย์
บ้านพลวง
10
70
26010506
เมืองบุรีรัมย์
บ้านพะไล
6
71
26011502
เมืองบุรีรัมย์
บ้านโพธิ์ดอนหวาย
11
72
26010402
เมืองบุรีรัมย์
บ้านม่วง
11
73
26010307
เมืองบุรีรัมย์
บ้านม่วงโนนสูง
10
74
26011506
เมืองบุรีรัมย์
บ้านม่วงวิทยาคาร
9
75
26010603
เมืองบุรีรัมย์
บ้านมะค่า
5
76
26010303
เมืองบุรีรัมย์
บ้านมาบสมอ
7
77
26011808
เมืองบุรีรัมย์
บ้านร่มไทร
8
78
26011704
เมืองบุรีรัมย์
บ้านสมสนุก
10
79
26010405
เมืองบุรีรัมย์
บ้านสระเกษ
5
80
26011301
เมืองบุรีรัมย์
บ้านสวายจีก
12
81
26011703
เมืองบุรีรัมย์
บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
17
82
26011001
เมืองบุรีรัมย์
บ้านสารภี
11
83
26010306
เมืองบุรีรัมย์
บ้านสำโรงโนนเค็ง
16
84
26010511
เมืองบุรีรัมย์
บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์
8
85
26011401
เมืองบุรีรัมย์
บ้านเสม็ดโคกตาล
28
86
26010406
เมืองบุรีรัมย์
บ้านหนองขวาง
5
87
26011507
เมืองบุรีรัมย์
บ้านหนองค่าย
11
88
26010203
เมืองบุรีรัมย์
บ้านหนองตราดน้อย
10
89
26010305
เมืองบุรีรัมย์
บ้านหนองตราด
7
90
26011602
เมืองบุรีรัมย์
บ้านหนองทะลอก
14
91
26011604
เมืองบุรีรัมย์
บ้านหนองไทร
11
92
26011308
เมืองบุรีรัมย์
บ้านหนองปรือน้อย
13
93
26010704
เมืองบุรีรัมย์
บ้านหนองปรือ
17
94
26010503
เมืองบุรีรัมย์
บ้านหนองผักแว่น
3
95
26010205
เมืองบุรีรัมย์
บ้านหนองไผ่ใหญ่
7
96
26011705
เมืองบุรีรัมย์
บ้านหนองไผ่
13
97
26010902
เมืองบุรีรัมย์
บ้านหนองเพชร
6
98
26011702
เมืองบุรีรัมย์
บ้านหนองมะเขือ
16
99
26010403
เมืองบุรีรัมย์
บ้านหนองมะค่าแต้
14
100
26011509
เมืองบุรีรัมย์
บ้านหนองม้า
12
101
26010404
เมืองบุรีรัมย์
บ้านหนองยาง
10
102
26011801
เมืองบุรีรัมย์
บ้านหนองสองห้อง
11
103
26010602
เมืองบุรีรัมย์
บ้านหนองโสน
17
104
26011206
เมืองบุรีรัมย์
บ้านหลักเขต
18
105
26011307
เมืองบุรีรัมย์
เบญจคามวิทยา
18
106
26010105
เมืองบุรีรัมย์
ประกาศธรรมคุณวิทยา
5
107
26011002
เมืองบุรีรัมย์
ประชาสวัสดิ์วิทยา
11
108
26010401
เมืองบุรีรัมย์
พระครูวิทยา
11
109
26010501
เมืองบุรีรัมย์
วัดบ้านถลุงเหล็ก
13
110
26010304
เมืองบุรีรัมย์
วัดบ้านบัลลังก์
10
111
26011805
เมืองบุรีรัมย์
วัดบ้านเมืองดู่
11
112
26011804
เมืองบุรีรัมย์
วัดบ้านเมืองฝาง
17
113
26011408
เมืองบุรีรัมย์
วัดบ้านเย้ยสะแก
9
114
26010904
เมืองบุรีรัมย์
วัดบ้านรุน
8
115
26010903
เมืองบุรีรัมย์
วัดบ้านสวายสอ
15
116
26011003
เมืองบุรีรัมย์
วัดบ้านสะแกซำ
19
117
26010706
เมืองบุรีรัมย์
วัดบ้านเสม็ด
6
118
26011601
เมืองบุรีรัมย์
วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก
20
119
26010601
เมืองบุรีรัมย์
วัดโพธิ์ทอง
26
120
26010301
เมืองบุรีรัมย์
วัดสถานีหนองตาด
8
121
26011603
เมืองบุรีรัมย์
วัดสว่างบูรพา
11
122
26011205
เมืองบุรีรัมย์
วิมลวิทยา
15
123
26011701
เมืองบุรีรัมย์
สะแกโพรงอนุสรณ์
24
124
26010204
เมืองบุรีรัมย์
สามัคคีมีชัยวิทยา
18
125
26010101
เมืองบุรีรัมย์
เสนศิริอนุสรณ์
38
126
26011402
เมืองบุรีรัมย์
โสภณวรวัฒน์วิทยา
11
127
26010107
เมืองบุรีรัมย์
อนุบาลบุรีรัมย์
76
128
26011501
เมืองบุรีรัมย์
อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)
14
129
26090410
ลำปลายมาศ
จตุคามสามัคคีวิทยา
5
130
26090102
ลำปลายมาศ
จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา)
11
131
26090404
ลำปลายมาศ
ชุมชนบ้านหนองบัวโคก
11
132
26090502
ลำปลายมาศ
ไตรคามสามัคคีวิทยา
17
133
26091202
ลำปลายมาศ
บ้านกวางงอย "รัฐราษฏร์อำนวยวิทย์"
11
134
26091201
ลำปลายมาศ
บ้านโคกกลางอนุสรณ์
15
135
26091003
ลำปลายมาศ
บ้านโคกซาด
9
136
26091005
ลำปลายมาศ
บ้านโคกสว่าง
5
137
26091002
ลำปลายมาศ
บ้านโคกสูง
7
138
26090406
ลำปลายมาศ
บ้านโคกใหม่หนองสรวง
8
139
26090310
ลำปลายมาศ
บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
9
140
26090201
ลำปลายมาศ
บ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์"
12
141
26090703
ลำปลายมาศ
บ้านตูบช้าง
17
142
26090205
ลำปลายมาศ
บ้านตูมหวาน
6
143
26090605
ลำปลายมาศ
บ้านทะเมนชัย
15
144
26090109
ลำปลายมาศ
บ้านแท่นพระ
5
145
26090207
ลำปลายมาศ
บ้านนาศรีนวล
15
146
26090604
ลำปลายมาศ
บ้านบริหารชนบท
7
147
26090104
ลำปลายมาศ
บ้านบุตาวงษ์
6
148
26091204
ลำปลายมาศ
บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)
16
149
26091001
ลำปลายมาศ
บ้านผไทรินทร์
13
150
26090308
ลำปลายมาศ
บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี
7
151
26090702
ลำปลายมาศ
บ้านเมืองแฝก
8
152
26090306
ลำปลายมาศ
บ้านยาง "คุรุราษฏร์รังสรรค์"
26
153
26090802
ลำปลายมาศ
บ้านลุงม่วง
14
154
26090901
ลำปลายมาศ
บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
28
155
26090906
ลำปลายมาศ
บ้านสนวน "ศิริมงคลวิทยา"
7
156
26090803
ลำปลายมาศ
บ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์"
10
157
26090309
ลำปลายมาศ
บ้านสระสี่เหลี่ยม
6
158
26090403
ลำปลายมาศ
บ้านสี่เหลี่ยมน้อย
10
159
26090407
ลำปลายมาศ
บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่
11
160
26090401
ลำปลายมาศ
บ้านแสลงพัน
9
161
26090807
ลำปลายมาศ
บ้านหนองกุง
6
162
26090503
ลำปลายมาศ
บ้านหนองซอแซ
5
163
26090903
ลำปลายมาศ
บ้านหนองเฒ่ากา
11
164
26091205
ลำปลายมาศ
บ้านหนองโดนประสาทวิทย์
28
165
26090607
ลำปลายมาศ
บ้านหนองตาดน้อย
10
166
26090601
ลำปลายมาศ
บ้านหนองไทร
8
167
26090602
ลำปลายมาศ
บ้านหนองบัว
6
168
26090904
ลำปลายมาศ
บ้านหนองปลิง
7
169
26090409
ลำปลายมาศ
บ้านหนองผักโพด
7
170
26090603
ลำปลายมาศ
บ้านหนองม่วง
18
171
26090103
ลำปลายมาศ
บ้านหนองมันปลา "กุศลสามัคคีวิทยา"
12
172
26090504
ลำปลายมาศ
บ้านหนองเมืองต่ำ
7
173
26090408
ลำปลายมาศ
บ้านหนองระนาม
4
174
26090701
ลำปลายมาศ
บ้านหนองแวง
12
175
26090606
ลำปลายมาศ
บ้านหนองหญ้าปล้อง
8
176
26091004
ลำปลายมาศ
บ้านหนองหัวช้าง
11
177
26090206
ลำปลายมาศ
บ้านหนองไฮ
7
178
26090707
ลำปลายมาศ
บ้านห้วยมะไฟ
6
179
26090402
ลำปลายมาศ
บ้านห้วยศาลา
18
180
26091006
ลำปลายมาศ
รวมมิตรวิทยา
25
181
26090806
ลำปลายมาศ
เรืองทองสามัคคี
6
182
26091103
ลำปลายมาศ
วัดกะทิง
7
183
26091203
ลำปลายมาศ
วัดโกรกประดู่
12
184
26090905
ลำปลายมาศ
วัดขี้ตุ่น
8
185
26090801
ลำปลายมาศ
วัดโคกล่าม "สิริประภาวิชาคาร"
7
186
26091104
ลำปลายมาศ
วัดโคกสะอาด
9
187
26090203
ลำปลายมาศ
วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา
9
188
26090805
ลำปลายมาศ
วัดโนนสำราญ
5
189
26091105
ลำปลายมาศ
วัดบ้านตะขบ "โนนตะครองโคกใหม่วิทยา"
11
190
26090405
ลำปลายมาศ
วัดบ้านบุขี้เหล็ก
9
191
26090204
ลำปลายมาศ
วัดบ้านบุโพธิ์
6
192
26090501
ลำปลายมาศ
วัดบ้านหนองกะทิง
15
193
26090505
ลำปลายมาศ
วัดบ้านหนองปลาไหล
8
194
26091102
ลำปลายมาศ
วัดบ้านหินโคน "คุรุราษฎร์บำรุง"
17
195
26090307
ลำปลายมาศ
วัดหนองกระทุ่ม
13
196
26090704
ลำปลายมาศ
วัดหนองเก้าข่า
10
197
26090708
ลำปลายมาศ
วัดหนองขุนปราบ
8
198
26090705
ลำปลายมาศ
วัดหนองครก
10
199
26090706
ลำปลายมาศ
วัดหนองสองห้อง
6
200
26090907
ลำปลายมาศ
วัดห้วยหวาย
11
201
26091101
ลำปลายมาศ
วัดหัวสะพาน
6
202
26090101
ลำปลายมาศ
อนุบาลลำปลายมาศ
42
203
26000000
สพป.บร.1
สพป.บร.1
96
ครู
2077
ครูผู้ช่วย
25
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
3
เจ้าพนักงานธุรการ
6
เจ้าพนักงานพัสดุ
1
ช่างไม้-ช่างปูน
26
นักการภารโรง
10
นักจัดการงานทั่วไป
7
นักทรัพยากรบุคคล
11
นักประชาสัมพันธ์
1
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
6
นักวิชาการเงินและบัญชี
6
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
1
นักวิชาการพัสดุ
1
นักวิชาการศึกษา
14
นิติกร
2
ผอ.สพท.
1
ผู้อำนวยการโรงเรียน
202
พ.ขับรถยนต์
3
พ.บริการอัดสำเนา
10
พนักงานบริการ
55
พี่เลี้ยง
5
ยาม
1
รอง ผอ.สพท.
10
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
33
ลูกจ้างประจำ
10
ศน.
15
  roiet2/datsal_person1