รหัส โรงเรียน กลุ่ม อำเภอ
1031010127 บ้านนาศรีนวล 402 | ลำปลายมาศ 2 4

 

 

 

ID รหัสโรงเรียน โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน รหัสกลุ่มโรงเรียน รหัสอำเภอ
1 1031010170 บ้านโคกสนวน ชำนิ 1 101 1
2 1031010177 บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) ชำนิ 1 101 1
3 1031010178 บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ ชำนิ 1 101 1
4 1031010179 บ้านประคอง ชำนิ 1 101 1
5 1031010180 บ้านกระโดนกะลันทา ชำนิ 1 101 1
6 1031010184 บ้านดอนหวาย ชำนิ 1 101 1
7 1031010185 วัดหนองปล่อง ชำนิ 1 101 1
8 1031010186 บ้านตาเหล็ง ชำนิ 1 101 1
9 1031010171 บ้านช่อผกา ชำนิ 2 102 1
10 1031010172 บ้านบุหนองเทา ชำนิ 2 102 1
11 1031010173 บ้านสำโรงโคกเพชร ชำนิ 2 102 1
12 1031010174 บ้านหัวสะพาน ชำนิ 2 102 1
13 1031010175 บ้านโคกสะอาด ชำนิ 2 102 1
14 1031010176 อนุบาลชำนิ ชำนิ 2 102 1
15 1031010181 วัดละลวด ชำนิ 2 102 1
16 1031010182 บ้านหนองพะอง ชำนิ 2 102 1
17 1031010183 บ้านหนองเพิก ชำนิ 2 102 1
18 1031010187 มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) บ้านด่าน 1 201 2
19 1031010188 บ้านหนองแต้พัฒนา บ้านด่าน 1 201 2
20 1031010189 บ้านดงเย็น บ้านด่าน 1 201 2
21 1031010190 บ้านดงกระทิง (มิตรภาพอนุสรณ์) บ้านด่าน 1 201 2
22 1031010191 บ้านสำโรงสันติภาพ บ้านด่าน 1 201 2
23 1031010192 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย บ้านด่าน 1 201 2
24 1031010193 บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) บ้านด่าน 1 201 2
25 1031010194 อนุบาลบ้านด่าน บ้านด่าน 1 201 2
26 1031010195 บ้านตะโคงสามัคคี บ้านด่าน 1 201 2
27 1031010196 โนนสวรรค์วิทยา บ้านด่าน 1 201 2
28 1031010197 วัดบ้านปราสาท บ้านด่าน 2 202 2
29 1031010199 บ้านบุมะขามป้อม บ้านด่าน 2 202 2
30 1031010200 วัดบ้านกะชาย บ้านด่าน 2 202 2
31 1031010201 บ้านตะโกตาเนตร บ้านด่าน 2 202 2
32 1031010202 วัดบ้านกะหาด บ้านด่าน 2 202 2
33 1031010203 วัดบ้านปลัดปุ๊ก บ้านด่าน 2 202 2
34 1031010021 เขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) เมืองบุรีรัมย์ 1 301 3
35 1031010022 อนุบาลบุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 1 301 3
36 1031010033 วัดโพธิ์ทอง เมืองบุรีรัมย์ 1 301 3
37 1031010034 บ้านหนองโสน เมืองบุรีรัมย์ 1 301 3
38 1031010035 บ้านมะค่า เมืองบุรีรัมย์ 1 (ล) 301 3
39 1031010036 บ้านง้าง เมืองบุรีรัมย์ 1 301 3
40 1031010037 บ้านตะโก เมืองบุรีรัมย์ 1 301 3
41 1031010091 ประกาศธรรมคุณวิทยา เมืองบุรีรัมย์ 1 301 3
42 1031010092 บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร เมืองบุรีรัมย์ 1 301 3
43 1031010093 คงชัยสิทธิ์วิทยา เมืองบุรีรัมย์ 1 301 3
44 1031010094 เสนศิริอนุสรณ์ เมืองบุรีรัมย์ 1 301 3
45 1031010095 บ้านโคกวัด เมืองบุรีรัมย์ 1 301 3
46 1031010010 ไตรภูมิวิทยา เมืองบุรีรัมย์ 2 302 3
47 1031010011 บ้านโกรกขี้หนู เมืองบุรีรัมย์ 2 302 3
48 1031010012 บ้านหนองตราดน้อย เมืองบุรีรัมย์ 2 302 3
49 1031010013 สามัคคีมีชัยวิทยา เมืองบุรีรัมย์ 2 302 3
50 1031010014 บ้านหนองไผ่ใหญ่ เมืองบุรีรัมย์ 2 302 3
51 1031010015 บ้านตราดหนองพลวง เมืองบุรีรัมย์ 2 302 3
52 1031010023 บ้านตะเคียน เมืองบุรีรัมย์ 2 302 3
53 1031010024 บ้านหนองเพชร เมืองบุรีรัมย์ 2 302 3
54 1031010025 วัดบ้านสวายสอ เมืองบุรีรัมย์ 2 302 3
55 1031010026 วัดบ้านรุน เมืองบุรีรัมย์ 2 302 3
56 1031010038 บ้านหนองมะค่าแต้ เมืองบุรีรัมย์ 3 303 3
57 1031010039 บ้านหนองยาง เมืองบุรีรัมย์ 3 303 3
58 1031010040 บ้านสระเกษ เมืองบุรีรัมย์ 3 303 3
59 1031010041 บ้านหนองขวาง เมืองบุรีรัมย์ 3 303 3
60 1031010042 พระครูวิทยา เมืองบุรีรัมย์ 3 303 3
61 1031010043 บ้านม่วง เมืองบุรีรัมย์ 3 303 3
62 1031010080 บ้านสำโรงโนนเค็ง เมืองบุรีรัมย์ 3 303 3
63 1031010081 บ้านม่วงโนนสูง เมืองบุรีรัมย์ 3 303 3
64 1031010082 บ้านนากลาง เมืองบุรีรัมย์ 3 303 3
65 1031010083 บ้านมาบสมอ เมืองบุรีรัมย์ 3 303 3
66 1031010084 วัดบ้านบัลลังก์ เมืองบุรีรัมย์ 3 303 3
67 1031010085 บ้านหนองตราด เมืองบุรีรัมย์ 3 303 3
68 1031010086 วัดสถานีหนองตาด เมืองบุรีรัมย์ 3 303 3
69 1031010004 บ้านกลันทาวิทยา เมืองบุรีรัมย์ 4 304 3
70 1031010005 บ้านท้องเรือ เมืองบุรีรัมย์ 4 304 3
71 1031010006 บ้านพระครูน้อย เมืองบุรีรัมย์ 4 304 3
72 1031010007 บ้านหนองปรือ เมืองบุรีรัมย์ 4 304 3
73 1031010008 บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) เมืองบุรีรัมย์ 4 304 3
74 1031010009 วัดบ้านเสม็ด เมืองบุรีรัมย์ 4 304 3
75 1031010016 บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ เมืองบุรีรัมย์ 4 304 3
76 1031010017 วัดบ้านถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ 4 304 3
77 1031010018 บ้านโนนศิลา เมืองบุรีรัมย์ 4 304 3
78 1031010019 บ้านหนองผักแว่น เมืองบุรีรัมย์ 4 304 3
79 1031010020 บ้านพะไล เมืองบุรีรัมย์ 4 304 3
80 1031010051 บ้านสวายจีก เมืองบุรีรัมย์ 5 305 3
81 1031010052 บ้านโคกเปราะ เมืองบุรีรัมย์ 5 305 3
82 1031010053 บ้านพลวง เมืองบุรีรัมย์ 5 305 3
83 1031010054 บ้านฝ้าย เมืองบุรีรัมย์ 5 305 3
84 1031010055 เบญจคามวิทยา เมืองบุรีรัมย์ 5 305 3
85 1031010056 บ้านหนองปรือน้อย เมืองบุรีรัมย์ 5 305 3
86 1031010057 บ้านถาวร เมืองบุรีรัมย์ 5 305 3
87 1031010087 ไตรมิตรวิทยาคาร เมืองบุรีรัมย์ 5 305 3
88 1031010088 วิมลวิทยา เมืองบุรีรัมย์ 5 305 3
89 1031010089 บ้านหลักเขต เมืองบุรีรัมย์ 5 305 3
90 1031010090 บ้านโคกเก่า เมืองบุรีรัมย์ 5 305 3
91 1031010063 บ้านสารภี เมืองบุรีรัมย์ 6 306 3
92 1031010064 ประชาสวัสดิ์วิทยา เมืองบุรีรัมย์ 6 306 3
93 1031010065 วัดบ้านสะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ 6 306 3
94 1031010066 บ้านตลาดควาย เมืองบุรีรัมย์ 6 306 3
95 1031010067 บ้านฝังงา เมืองบุรีรัมย์ 6 306 3
96 1031010074 ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) เมืองบุรีรัมย์ 6 306 3
97 1031010075 บ้านเขากระโดง(ศิลาทองอุปถัมภ์) เมืองบุรีรัมย์ 6 306 3
98 1031010076 บ้านเสม็ดโคกตาล เมืองบุรีรัมย์ 6 306 3
99 1031010077 โสภณวรวัฒน์วิทยา เมืองบุรีรัมย์ 6 306 3
100 1031010078 บ้านโคกหัวช้าง เมืองบุรีรัมย์ 6 306 3
101 1031010079 วัดบ้านเย้ยสะแก เมืองบุรีรัมย์ 6 306 3
102 1031010001 บ้านโพธิ์ดอนหวาย เมืองบุรีรัมย์ 7 307 3
103 1031010002 บ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) เมืองบุรีรัมย์ 7 307 3
104 1031010003 บ้านหนองม้า เมืองบุรีรัมย์ 7 307 3
105 1031010027 บ้านหนองค่าย เมืองบุรีรัมย์ 7 307 3
106 1031010028 บ้านดอนใหญ่ เมืองบุรีรัมย์ 7 307 3
107 1031010029 บ้านปรุบุมะค่า เมืองบุรีรัมย์ 7 307 3
108 1031010030 บ้านโคกระกา เมืองบุรีรัมย์ 7 307 3
109 1031010031 บ้านม่วงวิทยาคาร เมืองบุรีรัมย์ 7 307 3
110 1031010032 อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) เมืองบุรีรัมย์ 7 307 3
111 1031010047 วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ 7 307 3
112 1031010048 บ้านหนองทะลอก เมืองบุรีรัมย์ 7 307 3
113 1031010049 วัดสว่างบูรพา เมืองบุรีรัมย์ 7 307 3
114 1031010050 บ้านหนองไทร เมืองบุรีรัมย์ 7 307 3
115 1031010044 วัดบ้านเมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ 8 308 3
116 1031010045 วัดบ้านเมืองดู่ เมืองบุรีรัมย์ 8 308 3
117 1031010046 บ้านโคกกลาง เมืองบุรีรัมย์ 8 308 3
118 1031010058 บ้านโคกระกาน้อย เมืองบุรีรัมย์ 8 308 3
119 1031010059 บ้านหนองสองห้อง เมืองบุรีรัมย์ 8 308 3
120 1031010060 บ้านตลาดชัย เมืองบุรีรัมย์ 8 308 3
121 1031010061 บ้านกระเดื่อง เมืองบุรีรัมย์ 8 308 3
122 1031010062 บ้านร่มไทร เมืองบุรีรัมย์ 8 308 3
123 1031010068 บ้านโนนแดง เมืองบุรีรัมย์ 8 308 3
124 1031010069 สะแกโพรงอนุสรณ์ เมืองบุรีรัมย์ 8 308 3
125 1031010070 บ้านหนองมะเขือ เมืองบุรีรัมย์ 8 308 3
126 1031010071 บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) เมืองบุรีรัมย์ 8 308 3
127 1031010072 บ้านสมสนุก เมืองบุรีรัมย์ 8 308 3
128 1031010073 บ้านหนองไผ่ เมืองบุรีรัมย์ 8 308 3
129 1031010144 อนุบาลลำปลายมาศ ลำปลายมาศ 1 401 4
130 1031010145 วัดจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) ลำปลายมาศ 1 401 4
131 1031010154 ไตรคามสามัคคีวิทยา ลำปลายมาศ 1 401 4
132 1031010158 บ้านแท่นพระ ลำปลายมาศ 1 401 4
133 1031010159 บ้านหนองมันปลา "กุศลสามัคคีวิทยา" ลำปลายมาศ 1 401 4
134 1031010160 บ้านบุตาวงษ์ ลำปลายมาศ 1 401 4
135 1031010165 วัดบ้านตะขบ ลำปลายมาศ 1 401 4
136 1031010166 วัดหัวสะพาน ลำปลายมาศ 1 401 4
137 1031010167 วัดบ้านหินโคน "คุรุราษฎร์บำรุง" ลำปลายมาศ 1 401 4
138 1031010168 วัดกะทิง ลำปลายมาศ 1 401 4
139 1031010169 วัดโคกสะอาด ลำปลายมาศ 1 401 4
140 1031010112 บ้านตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ 2 402 4
141 1031010113 วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา ลำปลายมาศ 2 402 4
142 1031010114 บ้านหนองไฮ ลำปลายมาศ 2 402 4
143 1031010127 บ้านนาศรีนวล ลำปลายมาศ 2 402 4
144 1031010128 บ้านตูมหวาน ลำปลายมาศ 2 402 4
145 1031010129 วัดบ้านบุโพธิ์ ลำปลายมาศ 2 402 4
146 1031010096 บ้านโคกกลางอนุสรณ์ ลำปลายมาศ 3 403 4
147 1031010097 บ้านกวางงอย ลำปลายมาศ 3 403 4
148 1031010098 วัดโกรกประดู่ ลำปลายมาศ 3 403 4
149 1031010099 บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) ลำปลายมาศ 3 403 4
150 1031010122 บ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรร" ลำปลายมาศ 3 403 4
151 1031010123 วัดหนองกระทุ่ม ลำปลายมาศ 3 403 4
152 1031010124 บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี ลำปลายมาศ 3 403 4
153 1031010125 บ้านสระสี่เหลี่ยม ลำปลายมาศ 3 403 4
154 1031010126 บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) ลำปลายมาศ 3 403 4
155 1031010161 บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ ลำปลายมาศ 3 403 4
156 1031010146 บ้านแสลงพัน ลำปลายมาศ 4 404 4
157 1031010147 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย ลำปลายมาศ 4 404 4
158 1031010148 วัดบ้านบุขี้เหล็ก ลำปลายมาศ 4 404 4
159 1031010149 บ้านโคกใหม่หนองสรวง ลำปลายมาศ 4 404 4
160 1031010150 บ้านหนองระนาม ลำปลายมาศ 4 404 4
161 1031010151 บ้านหนองผักโพด ลำปลายมาศ 4 404 4
162 1031010152 จตุคามสามัคคีวิทยา ลำปลายมาศ 4 404 4
163 1031010162 ชุมชนบ้านหนองบัวโคก ลำปลายมาศ 4 404 4
164 1031010163 บ้านห้วยศาลา ลำปลายมาศ 4 404 4
165 1031010164 บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ ลำปลายมาศ 4 404 4
166 1031010115 บ้านหนองหญ้าปล้อง ลำปลายมาศ 5 405 4
167 1031010116 บ้านหนองตาดน้อย ลำปลายมาศ 5 405 4
168 1031010117 บ้านหนองไทร ลำปลายมาศ 5 405 4
169 1031010118 บ้านหนองบัว ลำปลายมาศ 5 405 4
170 1031010119 บ้านหนองม่วง ลำปลายมาศ 5 405 4
171 1031010120 บ้านบริหารชนบท ลำปลายมาศ 5 405 4
172 1031010121 บ้านทะเมนชัย ลำปลายมาศ 5 405 4
173 1031010130 บ้านผไทรินทร์ ลำปลายมาศ 6 406 4
174 1031010131 บ้านโคกสูง ลำปลายมาศ 6 406 4
175 1031010132 วัดบ้านโคกซาด ลำปลายมาศ 6 406 4
176 1031010133 บ้านหนองหัวช้าง ลำปลายมาศ 6 406 4
177 1031010134 บ้านโคกสว่าง ลำปลายมาศ 6 406 4
178 1031010135 รวมมิตรวิทยา ลำปลายมาศ 6 406 4
179 1031010153 วัดบ้านหนองกะทิง ลำปลายมาศ 6 406 4
180 1031010155 วัดบ้านหนองปลาไหล ลำปลายมาศ 6 406 4
181 1031010156 บ้านหนองซอแซ ลำปลายมาศ 6 406 4
182 1031010157 บ้านหนองเมืองต่ำ ลำปลายมาศ 6 406 4
183 1031010100 วัดโคกล่าม (สิริประภาวิชาคาร) ลำปลายมาศ 7 407 4
184 1031010101 บ้านลุงม่วง ลำปลายมาศ 7 407 4
185 1031010102 บ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" ลำปลายมาศ 7 407 4
186 1031010103 วัดโนนสำราญ ลำปลายมาศ 7 407 4
187 1031010104 เรืองทองสามัคคี ลำปลายมาศ 7 407 4
188 1031010105 บ้านหนองกุง ลำปลายมาศ 7 407 4
189 1031010106 บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา ลำปลายมาศ 7 407 4
190 1031010107 บ้านหนองเฒ่ากา ลำปลายมาศ 7 407 4
191 1031010108 บ้านหนองปลิง ลำปลายมาศ 7 407 4
192 1031010109 วัดขี้ตุ่น ลำปลายมาศ 7 407 4
193 1031010110 บ้านสนวน ลำปลายมาศ 7 407 4
194 1031010111 วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา ลำปลายมาศ 7 407 4
195 1031010136 บ้านหนองแวง ลำปลายมาศ 8 408 4
196 1031010137 บ้านเมืองแฝก ลำปลายมาศ 8 408 4
197 1031010138 บ้านตูบช้าง ลำปลายมาศ 8 408 4
198 1031010139 วัดหนองเก้าข่า ลำปลายมาศ 8 408 4
199 1031010140 วัดหนองครก ลำปลายมาศ 8 408 4
200 1031010141 วัดหนองสองห้อง ลำปลายมาศ 8 408 4
201 1031010142 บ้านห้วยมะไฟ ลำปลายมาศ 8 408 4
202 1031010143 วัดหนองขุนปราบ ลำปลายมาศ 8 408 4
chainoy4@gmail.com