1 บ้านเมืองแฝก 2037  Times
2 บ้านหนองไทร (เมืองฯ) 1707  Times
3 บ้านห้วยมะไฟ 1697  Times
4 บ้านตูบช้าง 1657  Times
5 บ้านผไทรินทร์ 1629  Times
6 บ้านหนองแวง 1619  Times
7 วัดหนองสองห้อง 1610  Times
8 วัดหนองขุนปราบ 1603  Times
9 บ้านนาศรีนวล 1592  Times
10 วัดหนองครก 1554  Times
11 บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 1541  Times
12 วัดหนองเก้าข่า 1520  Times
13 เขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 1457  Times
14 บ้านโคกเก่า 1378  Times
15 วัดห้วยหวาย 1368  Times
16 อนุบาลลำปลายมาศ 1358  Times
17 จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) 1348  Times
18 บ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" 1227  Times
19 บ้านช่อผกา 973  Times
20 อนุบาลชำนิ 901  Times
21 วัดบ้านโคกซาด 807  Times
22 บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 780  Times
23 บ้านโคกสะอาด 764  Times
24 บ้านประคอง 704  Times
25 บ้านโคกสูง 698  Times
26 บ้านหนองปลิง 685  Times
27 บ้านสระเกษ 655  Times
28 บ้านหนองยาง 646  Times
29 วัดบ้านบัลลังก์ 631  Times
30 บ้านตาเหล็ง 619  Times
31 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย 618  Times
32 บ้านหนองขวาง 610  Times
33 วัดละลวด 600  Times
34 บ้านบุหนองเทา 595  Times
35 กลุ่มบริหารงานบุคคล 595  Times
36 บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 592  Times
37 บ้านหนองพะอง 582  Times
38 ไตรคามสามัคคีวิทยา 576  Times
39 บ้านสำโรงโนนเค็ง 568  Times
40 บ้านหนองเฒ่ากา 565  Times
41 บ้านตูมหวาน 563  Times
42 บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 560  Times
43 บ้านหนองตาดน้อย 556  Times
44 บ้านหนองมันปลา "กุศลสามัคคีวิทยา" 550  Times
45 รวมมิตรวิทยา 543  Times
46 บ้านห้วยศาลา 521  Times
47 วัดบ้านเมืองฝาง 503  Times
48 บ้านม่วงโนนสูง 494  Times
49 บ้านหนองหัวช้าง 493  Times
50 วัดสถานีหนองตาด 481  Times
51 บ้านหัวสะพาน 473  Times
52 บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 473  Times
53 วัดบ้านบุขี้เหล็ก 471  Times
54 พระครูวิทยา 462  Times
55 วัดบ้านหนองกะทิง 460  Times
56 วัดโกรกประดู่ 460  Times
57 วัดหัวสะพาน 455  Times
58 บ้านลุงม่วง 452  Times
59 วัดหนองปล่อง 450  Times
60 บ้านทะเมนชัย 445  Times
61 บ้านสำโรงโคกเพชร 443  Times
62 บ้านหนองทะลอก 442  Times
63 บ้านโคกสนวน 434  Times
64 บ้านหนองม่วง 432  Times
65 วัดบ้านบุโพธิ์ 418  Times
66 บ้านสนวน 408  Times
67 วัดบ้านหินโคน "คุรุราษฎร์บำรุง" 404  Times
68 บ้านม่วง 391  Times
69 บ้านตลาดโพธิ์ 388  Times
70 บ้านกระโดนกะลันทา 387  Times
71 บ้านโนนแดง 383  Times
72 บ้านหนองหญ้าปล้อง 378  Times
73 วัดบ้านหนองปลาไหล 358  Times
74 อนุบาลบ้านด่าน 354  Times
75 บ้านหนองไผ่ใหญ่ 353  Times
76 บ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 348  Times
77 บ้านนากลาง 339  Times
78 บ้านโคกใหม่หนองสรวง 332  Times
79 บ้านหนองตราด 326  Times
80 บ้านโคกระกาน้อย 322  Times
81 บ้านกระเดื่อง 312  Times
82 กลุ่มอำนวยการ 312  Times
83 วัดโคกสะอาด 308  Times
84 บ้านหนองไทร (ลำฯ) 307  Times
85 บ้านหนองมะค่าแต้ 303  Times
86 บ้านหนองซอแซ 300  Times
87 บ้านบริหารชนบท 297  Times
88 บ้านโกรกขี้หนู 289  Times
89 วัดหนองกระทุ่ม 284  Times
90 วัดขี้ตุ่น 283  Times
91 บ้านม่วงวิทยาคาร 280  Times
92 บ้านหนองเมืองต่ำ 274  Times
93 บ้านดอนหวาย 271  Times
94 บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 263  Times
95 บ้านหนองเพิก 259  Times
96 วัดบ้านสวายสอ 253  Times
97 ไตรมิตรวิทยาคาร 250  Times
98 บ้านแท่นพระ 250  Times
99 บ้านมาบสมอ 246  Times
100 บ้านหนองไผ่ 240  Times
101 บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 233  Times
102 จตุคามสามัคคีวิทยา 233  Times
103 บ้านโคกกลาง 231  Times
104 บ้านหนองกุง 228  Times
105 วัดบ้านตะขบ "โนนตะครองโคกใหม่วิทยา" 223  Times
106 ชุมชนบ้านหนองบัวโคก 221  Times
107 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 219  Times
108 บ้านโคกสว่าง 217  Times
109 บ้านหนองบัว 211  Times
110 บ้านดอนใหญ่ 205  Times
111 บ้านหนองผักโพด 204  Times
112 บ้านหนองไฮ 204  Times
113 บ้านแสลงพัน 200  Times
114 เบญจคามวิทยา 198  Times
115 บ้านโคกกลางอนุสรณ์ 195  Times
116 ลำปลายมาศ 191  Times
117 วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 181  Times
118 วัดบ้านเมืองดู่ 178  Times
119 บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) 177  Times
120 วัดกะทิง 176  Times
121 บ้านตะเคียน 174  Times
122 บ้านสระสี่เหลี่ยม 174  Times
123 อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 173  Times
124 วิมลวิทยา 167  Times
125 บ้านหนองตราดน้อย 165  Times
126 บ้านหนองมะเขือ 165  Times
127 บ้านสวายจีก 164  Times
128 บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 162  Times
129 บ้านหนองปรือน้อย 162  Times
130 สะแกโพรงอนุสรณ์ 155  Times
131 บ้านตราดหนองพลวง 153  Times
132 วัดโคกล่าม "สิริประภาวิชาคาร" 150  Times
133 บ้านตะโก 147  Times
134 วัดบ้านกะชาย 146  Times
135 บ้านร่มไทร 144  Times
136 บ้านพลวง 137  Times
137 ผู้ดูแลระบบ 136  Times
138 บ้านยาง "คุรุราษฏร์รังสรรค์" 136  Times
139 บ้านหนองผักแว่น 135  Times
140 บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 135  Times
141 บ้านกวางงอย "รัฐราษฏร์อำนวยวิทย์" 135  Times
142 บ้านบุตาวงษ์ 132  Times
143 วัดโนนสำราญ 132  Times
144 บ้านหนองสองห้อง 131  Times
145 ประกาศธรรมคุณวิทยา 131  Times
146 ชำนิพิทยาคม 123  Times
147 บ้านถาวร 109  Times
148 โนนสวรรค์วิทยา 103  Times
149 เรืองทองสามัคคี 100  Times
150 บ้านโพธิ์ดอนหวาย 100  Times
151 วัดบ้านถลุงเหล็ก 99  Times
152 สามัคคีมีชัยวิทยา 96  Times
153 บ้านตลาดชัย 93  Times
154 บ้านโคกระกา 89  Times
155 บ้านหนองค่าย 89  Times
156 บ้านพระครูน้อย 87  Times
157 วัดบ้านรุน 86  Times
158 บ้านดงกะทิงมิตรภาพอนุสรณ์ 84  Times
159 บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 80  Times
160 โสภณวรวัฒน์วิทยา 80  Times
161 บ้านพะไล 79  Times
162 ไตรภูมิวิทยา 75  Times
163 วัดบ้านเสม็ด 68  Times
164 บ้านโคกวัด 64  Times
165 บ้านท้องเรือ 63  Times
166 บ้านสมสนุก 55  Times
167 คงชัยสิทธิ์วิทยา 53  Times
168 บ้านหนองระนาม 52  Times
169 วัดบ้านปราสาท 51  Times
170 บ้านหนองปรือ 48  Times
171 จตุราษฎร์พิทยาคม 43  Times
172 พระครูพิทยาคม 37  Times
173 บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 36  Times
174 บ้านโนนศิลา 36  Times
175 บ้านหนองเพชร 35  Times
176 บ้านมะค่า 34  Times
177 วัดโพธิ์ทอง 34  Times
178 เมืองแฝกพิทยาคม 32  Times
179 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย 32  Times
180 บ้านหลักเขต 31  Times
181 บ้านฝ้าย 30  Times
182 บ้านหนองแต้พัฒนา 30  Times
183 บ้านปรุบุมะค่า 29  Times
184 บ้านหนองโสน 29  Times
185 ประชาสวัสดิ์วิทยา 28  Times
186 บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร 28  Times
187 วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 27  Times
188 กนกศิลป์พิทยาคม 26  Times
189 สวายจีกพิทยาคม 25  Times
190 บ้านหนองม้า 23  Times
191 มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 23  Times
192 อนุบาลบุรีรัมย์ 22  Times
193 บ้านสำโรงสันติภาพ 21  Times
194 ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 20  Times
195 ทะเมนชัยพิทยาคม 20  Times
196 บ้านโคกเปราะ 20  Times
197 บ้านง้าง 19  Times
198 บ้านตลาดควาย 19  Times
199 บ้านบุมะขามป้อม 18  Times
200 บ้านกลันทาวิทยา 18  Times
201 บ้านโคกหัวช้าง 16  Times
202 หนองตาดพิทยาคม 16  Times
203 ธารทองพิทยาคม 15  Times
204 กลุ่มนิเทศฯ 15  Times
205 บ้านเสม็ดโคกตาล 14  Times
206 บำรุงวิทยา 13  Times
207 ตลาดโพธิ์พิทยาคม 13  Times
208 บ้านฝังงา 11  Times
209 เสนศิริอนุสรณ์ 10  Times
210 บ้านดงเย็น 10  Times
211 วัดบ้านเย้ยสะแก 9  Times
212 วัดสว่างบูรพา 8  Times
213 บ้านตะโคงสามัคคี 8  Times
214 บ้านสารภี 7  Times
215 บ้านตะโกตาเนตร 6  Times
216 วัดบ้านกะหาด 6  Times
217 บ้านเขากระโดง (ศิลาทองอุปถัมภ์) 6  Times
218 สองห้องพิทยาคม 4  Times
219 วัดบ้านสะแกซำ 4  Times
220 ตสน.สมป.บร.1 4  Times
221 บัวหลวงวิทยาคม 2  Times
222 วัดบ้านปลัดปุ๊ก 1  Times
223 ภัทรบพิตร 1  Times
224 กลันทาพิทยาคม 1  Times
225 มารีย์อนุสรณ์ 1  Times
226 กลุ่มนโยบายและแผนแผนงาน 1  Times
227 ฮั่วเคี้ยว 1  Times