เข้าใช้งานขณะนี้ : 1  คน    เข้าใช้งานทั้งสิ้น : 77015   คน
คุณสามารถใช้รหัสสถานศึกษาตามที่ปรากฎใน SMIS เป็น "ชื่อผู้ใช้" และ ใช้ 123456 เป็น "รหัสผ่าน" ในเบื้องต้น จากนั้นให้เปลี่ยนรหัสผ่านตามที่คุณต้องการ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   &   
ระบบจัดการสมาชิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑
  
สถิติรายชื่อสมาชิกเข้าใช้งานทั้งสิ้น
1
นายบุญส่ง แสงปัสสา บ้านเมืองแฝก
เข้าใช้งาน : 2037 Times
2
กฤติยา บ้านหนองไทร (เมืองฯ)
เข้าใช้งาน : 1707 Times
3
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านห้วยมะไฟ
เข้าใช้งาน : 1697 Times
4
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านตูบช้าง
เข้าใช้งาน : 1657 Times
5
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านผไทรินทร์
เข้าใช้งาน : 1629 Times
6
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านหนองแวง
เข้าใช้งาน : 1619 Times
7
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 วัดหนองสองห้อง
เข้าใช้งาน : 1610 Times
8
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 วัดหนองขุนปราบ
เข้าใช้งาน : 1603 Times
9
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านนาศรีนวล
เข้าใช้งาน : 1592 Times
10
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 วัดหนองครก
เข้าใช้งาน : 1554 Times
11
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
เข้าใช้งาน : 1541 Times
12
นายบัวแก้ว วัดหนองเก้าข่า
เข้าใช้งาน : 1520 Times
13
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 เขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)
เข้าใช้งาน : 1457 Times
14
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านโคกเก่า
เข้าใช้งาน : 1378 Times
15
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 วัดห้วยหวาย
เข้าใช้งาน : 1368 Times
16
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 อนุบาลลำปลายมาศ
เข้าใช้งาน : 1358 Times
17
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา)
เข้าใช้งาน : 1348 Times
18
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์"
เข้าใช้งาน : 1227 Times
19
นายถาวร ทวีลาภ บ้านช่อผกา
เข้าใช้งาน : 973 Times
20
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 อนุบาลชำนิ
เข้าใช้งาน : 901 Times
21
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 วัดบ้านโคกซาด
เข้าใช้งาน : 807 Times
22
พงษ์ระพีย์ จันทร์แจ่มภพ บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
เข้าใช้งาน : 780 Times
23
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านโคกสะอาด
เข้าใช้งาน : 764 Times
24
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านประคอง
เข้าใช้งาน : 704 Times
25
ปณิธาน แจ่มแจ้ง บ้านโคกสูง
เข้าใช้งาน : 698 Times
26
นายคำสิน ผิวสุข บ้านหนองปลิง
เข้าใช้งาน : 685 Times
27
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านสระเกษ
เข้าใช้งาน : 655 Times
28
สิบเอกยุทธนา ภัททิยะโชติ บ้านหนองยาง
เข้าใช้งาน : 646 Times
29
นายชาติชาย สืบค้า วัดบ้านบัลลังก์
เข้าใช้งาน : 631 Times
30
โรงเรียนบ้านตาเหล็ง บ้านตาเหล็ง
เข้าใช้งาน : 619 Times
31
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย
เข้าใช้งาน : 618 Times
32
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านหนองขวาง
เข้าใช้งาน : 610 Times
33
กถิน พะธะนะ วัดละลวด
เข้าใช้งาน : 600 Times
34
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล
เข้าใช้งาน : 595 Times
35
นางชญานิศ บ่อไทย บ้านบุหนองเทา
เข้าใช้งาน : 595 Times
36
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล)
เข้าใช้งาน : 592 Times
37
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านหนองพะอง
เข้าใช้งาน : 582 Times
38
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 ไตรคามสามัคคีวิทยา
เข้าใช้งาน : 576 Times
39
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านสำโรงโนนเค็ง
เข้าใช้งาน : 568 Times
40
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านหนองเฒ่ากา
เข้าใช้งาน : 565 Times
41
ตูมหวาน บ้านตูมหวาน
เข้าใช้งาน : 563 Times
42
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
เข้าใช้งาน : 560 Times
43
นางสาวคุณัญญา วัฒนะชาติ บ้านหนองตาดน้อย
เข้าใช้งาน : 556 Times
44
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านหนองมันปลา "กุศลสามัคคีวิทยา"
เข้าใช้งาน : 550 Times
45
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 รวมมิตรวิทยา
เข้าใช้งาน : 543 Times
46
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านห้วยศาลา
เข้าใช้งาน : 521 Times
47
ครูเมืองฝาง วัดบ้านเมืองฝาง
เข้าใช้งาน : 503 Times
48
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านม่วงโนนสูง
เข้าใช้งาน : 494 Times
49
นายสุพล หมายแถมกลาง บ้านหนองหัวช้าง
เข้าใช้งาน : 493 Times
50
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 วัดสถานีหนองตาด
เข้าใช้งาน : 481 Times
51
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)
เข้าใช้งาน : 473 Times
52
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านหัวสะพาน
เข้าใช้งาน : 473 Times
53
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 วัดบ้านบุขี้เหล็ก
เข้าใช้งาน : 471 Times
54
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 พระครูวิทยา
เข้าใช้งาน : 462 Times
55
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 วัดบ้านหนองกะทิง
เข้าใช้งาน : 460 Times
56
นางรสสุคนธ์ พูนกลาง วัดโกรกประดู่
เข้าใช้งาน : 460 Times
57
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 วัดหัวสะพาน
เข้าใช้งาน : 455 Times
58
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านลุงม่วง
เข้าใช้งาน : 452 Times
59
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 วัดหนองปล่อง
เข้าใช้งาน : 450 Times
60
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านทะเมนชัย
เข้าใช้งาน : 445 Times
61
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านสำโรงโคกเพชร
เข้าใช้งาน : 443 Times
62
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านหนองทะลอก
เข้าใช้งาน : 442 Times
63
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านโคกสนวน
เข้าใช้งาน : 434 Times
64
นายสุสันต์ แซกรัมย์ บ้านหนองม่วง
เข้าใช้งาน : 432 Times
65
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 วัดบ้านบุโพธิ์
เข้าใช้งาน : 418 Times
66
โรงเรียนบ้านสนวน "ศิริมงคลวิทยา" บ้านสนวน
เข้าใช้งาน : 408 Times
67
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 วัดบ้านหินโคน "คุรุราษฎร์บำรุง"
เข้าใช้งาน : 404 Times
68
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านม่วง
เข้าใช้งาน : 391 Times
69
บ้านตลาดโพธิ์ บ้านตลาดโพธิ์
เข้าใช้งาน : 388 Times
70
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านกระโดนกะลันทา
เข้าใช้งาน : 387 Times
71
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านโนนแดง
เข้าใช้งาน : 383 Times
72
นางสาวคุณัญญา วัฒนะชาติ บ้านหนองหญ้าปล้อง
เข้าใช้งาน : 378 Times
73
nyam วัดบ้านหนองปลาไหล
เข้าใช้งาน : 358 Times
74
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 อนุบาลบ้านด่าน
เข้าใช้งาน : 354 Times
75
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านหนองไผ่ใหญ่
เข้าใช้งาน : 353 Times
76
วุฒิชัย จัตุกูล บ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
เข้าใช้งาน : 348 Times
77
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านนากลาง
เข้าใช้งาน : 339 Times
78
ครูพงษ์ บ้านโคกใหม่หนองสรวง
เข้าใช้งาน : 332 Times
79
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านหนองตราด
เข้าใช้งาน : 326 Times
80
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านโคกระกาน้อย
เข้าใช้งาน : 322 Times
81
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านกระเดื่อง
เข้าใช้งาน : 312 Times
82
อำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
เข้าใช้งาน : 312 Times
83
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 วัดโคกสะอาด
เข้าใช้งาน : 308 Times
84
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านหนองไทร (ลำฯ)
เข้าใช้งาน : 307 Times
85
สุรเชษฐ์ ภูสังกา บ้านหนองมะค่าแต้
เข้าใช้งาน : 303 Times
86
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านหนองซอแซ
เข้าใช้งาน : 300 Times
87
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านบริหารชนบท
เข้าใช้งาน : 297 Times
88
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านโกรกขี้หนู
เข้าใช้งาน : 289 Times
89
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 วัดหนองกระทุ่ม
เข้าใช้งาน : 284 Times
90
นางพิสมัย รักชาติ วัดขี้ตุ่น
เข้าใช้งาน : 283 Times
91
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านม่วงวิทยาคาร
เข้าใช้งาน : 280 Times
92
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านหนองเมืองต่ำ
เข้าใช้งาน : 274 Times
93
นิตยา ผงทวี บ้านดอนหวาย
เข้าใช้งาน : 271 Times
94
นางสาวสุนิษา บุญพิมพ์ บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่
เข้าใช้งาน : 263 Times
95
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านหนองเพิก
เข้าใช้งาน : 259 Times
96
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 วัดบ้านสวายสอ
เข้าใช้งาน : 253 Times
97
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านแท่นพระ
เข้าใช้งาน : 250 Times
98
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 ไตรมิตรวิทยาคาร
เข้าใช้งาน : 250 Times
99
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านมาบสมอ
เข้าใช้งาน : 246 Times
100
บ้านหนองไผ่ บ้านหนองไผ่
เข้าใช้งาน : 240 Times
101
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 จตุคามสามัคคีวิทยา
เข้าใช้งาน : 233 Times
102
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านหนองโดนประสาทวิทย์
เข้าใช้งาน : 233 Times
103
*********ครู********ข้าราชการมีหน้าที่ต้องรับใช้ประชาชน********* บ้านโคกกลาง
เข้าใช้งาน : 231 Times
104
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านหนองกุง
เข้าใช้งาน : 228 Times
105
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 วัดบ้านตะขบ "โนนตะครองโคกใหม่วิทยา"
เข้าใช้งาน : 223 Times
106
โรงเรียน 1 ชุมชนบ้านหนองบัวโคก
เข้าใช้งาน : 221 Times
107
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เข้าใช้งาน : 219 Times
108
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านโคกสว่าง
เข้าใช้งาน : 217 Times
109
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านหนองบัว
เข้าใช้งาน : 211 Times
110
naiyana บ้านดอนใหญ่
เข้าใช้งาน : 205 Times
111
นายประนอม วีระนันทสิทธิ์ บ้านหนองผักโพด
เข้าใช้งาน : 204 Times
112
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านหนองไฮ
เข้าใช้งาน : 204 Times
113
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านแสลงพัน
เข้าใช้งาน : 200 Times
114
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 เบญจคามวิทยา
เข้าใช้งาน : 198 Times
115
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านโคกกลางอนุสรณ์
เข้าใช้งาน : 195 Times
116
bienjung ลำปลายมาศ
เข้าใช้งาน : 191 Times
117
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา
เข้าใช้งาน : 181 Times
118
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 วัดบ้านเมืองดู่
เข้าใช้งาน : 178 Times
119
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา)
เข้าใช้งาน : 177 Times
120
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 วัดกะทิง
เข้าใช้งาน : 176 Times
121
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านตะเคียน
เข้าใช้งาน : 174 Times
122
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านสระสี่เหลี่ยม
เข้าใช้งาน : 174 Times
123
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)
เข้าใช้งาน : 173 Times
124
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 วิมลวิทยา
เข้าใช้งาน : 167 Times
125
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านหนองตราดน้อย
เข้าใช้งาน : 165 Times
126
นางสาวแสงระวี อุรารัมย์ บ้านหนองมะเขือ
เข้าใช้งาน : 165 Times
127
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านสวายจีก
เข้าใช้งาน : 164 Times
128
นายชยา ศรีแก้ว บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
เข้าใช้งาน : 162 Times
129
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านหนองปรือน้อย
เข้าใช้งาน : 162 Times
130
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 สะแกโพรงอนุสรณ์
เข้าใช้งาน : 155 Times
131
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านตราดหนองพลวง
เข้าใช้งาน : 153 Times
132
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 วัดโคกล่าม "สิริประภาวิชาคาร"
เข้าใช้งาน : 150 Times
133
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านตะโก
เข้าใช้งาน : 147 Times
134
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 วัดบ้านกะชาย
เข้าใช้งาน : 146 Times
135
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านร่มไทร
เข้าใช้งาน : 144 Times
136
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านพลวง
เข้าใช้งาน : 137 Times
137
นายนพรัตน์ ประสีระเตสัง ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งาน : 136 Times
138
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านยาง "คุรุราษฏร์รังสรรค์"
เข้าใช้งาน : 136 Times
139
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี
เข้าใช้งาน : 135 Times
140
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านหนองผักแว่น
เข้าใช้งาน : 135 Times
141
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านกวางงอย "รัฐราษฏร์อำนวยวิทย์"
เข้าใช้งาน : 135 Times
142
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 วัดโนนสำราญ
เข้าใช้งาน : 132 Times
143
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านบุตาวงษ์
เข้าใช้งาน : 132 Times
144
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านหนองสองห้อง
เข้าใช้งาน : 131 Times
145
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 ประกาศธรรมคุณวิทยา
เข้าใช้งาน : 131 Times
146
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 ชำนิพิทยาคม
เข้าใช้งาน : 123 Times
147
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านถาวร
เข้าใช้งาน : 109 Times
148
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 โนนสวรรค์วิทยา
เข้าใช้งาน : 103 Times
149
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 เรืองทองสามัคคี
เข้าใช้งาน : 100 Times
150
นางสาวจีรวดี จิตต์หาญ บ้านโพธิ์ดอนหวาย
เข้าใช้งาน : 100 Times
151
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 วัดบ้านถลุงเหล็ก
เข้าใช้งาน : 99 Times
152
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 สามัคคีมีชัยวิทยา
เข้าใช้งาน : 96 Times
153
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านตลาดชัย
เข้าใช้งาน : 93 Times
154
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านโคกระกา
เข้าใช้งาน : 89 Times
155
Thanomjit บ้านหนองค่าย
เข้าใช้งาน : 89 Times
156
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านพระครูน้อย
เข้าใช้งาน : 87 Times
157
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 วัดบ้านรุน
เข้าใช้งาน : 86 Times
158
ครู บ้านดงกะทิงมิตรภาพอนุสรณ์
เข้าใช้งาน : 84 Times
159
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)
เข้าใช้งาน : 80 Times
160
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 โสภณวรวัฒน์วิทยา
เข้าใช้งาน : 80 Times
161
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านพะไล
เข้าใช้งาน : 79 Times
162
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 ไตรภูมิวิทยา
เข้าใช้งาน : 75 Times
163
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 วัดบ้านเสม็ด
เข้าใช้งาน : 68 Times
164
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านโคกวัด
เข้าใช้งาน : 64 Times
165
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านท้องเรือ
เข้าใช้งาน : 63 Times
166
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านสมสนุก
เข้าใช้งาน : 55 Times
167
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 คงชัยสิทธิ์วิทยา
เข้าใช้งาน : 53 Times
168
โรงเรียนบ้านหนองระนาม บ้านหนองระนาม
เข้าใช้งาน : 52 Times
169
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 วัดบ้านปราสาท
เข้าใช้งาน : 51 Times
170
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านหนองปรือ
เข้าใช้งาน : 48 Times
171
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 จตุราษฎร์พิทยาคม
เข้าใช้งาน : 43 Times
172
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 พระครูพิทยาคม
เข้าใช้งาน : 37 Times
173
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านโนนศิลา
เข้าใช้งาน : 36 Times
174
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์
เข้าใช้งาน : 36 Times
175
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านหนองเพชร
เข้าใช้งาน : 35 Times
176
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านมะค่า
เข้าใช้งาน : 34 Times
177
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 วัดโพธิ์ทอง
เข้าใช้งาน : 34 Times
178
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย
เข้าใช้งาน : 32 Times
179
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 เมืองแฝกพิทยาคม
เข้าใช้งาน : 32 Times
180
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านหลักเขต
เข้าใช้งาน : 31 Times
181
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านฝ้าย
เข้าใช้งาน : 30 Times
182
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านหนองแต้พัฒนา
เข้าใช้งาน : 30 Times
183
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านปรุบุมะค่า
เข้าใช้งาน : 29 Times
184
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านหนองโสน
เข้าใช้งาน : 29 Times
185
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 ประชาสวัสดิ์วิทยา
เข้าใช้งาน : 28 Times
186
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร
เข้าใช้งาน : 28 Times
187
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก
เข้าใช้งาน : 27 Times
188
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 กนกศิลป์พิทยาคม
เข้าใช้งาน : 26 Times
189
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 สวายจีกพิทยาคม
เข้าใช้งาน : 25 Times
190
ประเสริฐ สัสดี บ้านหนองม้า
เข้าใช้งาน : 23 Times
191
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)
เข้าใช้งาน : 23 Times
192
ศรีญาภรณ์ ศรีนวลอ่อน อนุบาลบุรีรัมย์
เข้าใช้งาน : 22 Times
193
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านสำโรงสันติภาพ
เข้าใช้งาน : 21 Times
194
Nittaya ทะเมนชัยพิทยาคม
เข้าใช้งาน : 20 Times
195
นายปรีชา ปัดไธสง บ้านโคกเปราะ
เข้าใช้งาน : 20 Times
196
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)
เข้าใช้งาน : 20 Times
197
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านตลาดควาย
เข้าใช้งาน : 19 Times
198
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านง้าง
เข้าใช้งาน : 19 Times
199
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านบุมะขามป้อม
เข้าใช้งาน : 18 Times
200
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านกลันทาวิทยา
เข้าใช้งาน : 18 Times
201
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 หนองตาดพิทยาคม
เข้าใช้งาน : 16 Times
202
นายขัติยะ บุญญา บ้านโคกหัวช้าง
เข้าใช้งาน : 16 Times
203
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 ธารทองพิทยาคม
เข้าใช้งาน : 15 Times
204
สุรชาติ เหง้าละคร กลุ่มนิเทศฯ
เข้าใช้งาน : 15 Times
205
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านเสม็ดโคกตาล
เข้าใช้งาน : 14 Times
206
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 ตลาดโพธิ์พิทยาคม
เข้าใช้งาน : 13 Times
207
โรงเรียนบำรุงวิทยา บำรุงวิทยา
เข้าใช้งาน : 13 Times
208
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านฝังงา
เข้าใช้งาน : 11 Times
209
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 เสนศิริอนุสรณ์
เข้าใช้งาน : 10 Times
210
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านดงเย็น
เข้าใช้งาน : 10 Times
211
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 วัดบ้านเย้ยสะแก
เข้าใช้งาน : 9 Times
212
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 วัดสว่างบูรพา
เข้าใช้งาน : 8 Times
213
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านตะโคงสามัคคี
เข้าใช้งาน : 8 Times
214
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านสารภี
เข้าใช้งาน : 7 Times
215
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านเขากระโดง (ศิลาทองอุปถัมภ์)
เข้าใช้งาน : 6 Times
216
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 วัดบ้านกะหาด
เข้าใช้งาน : 6 Times
217
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บ้านตะโกตาเนตร
เข้าใช้งาน : 6 Times
218
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 วัดบ้านสะแกซำ
เข้าใช้งาน : 4 Times
219
สองห้อง สองห้องพิทยาคม
เข้าใช้งาน : 4 Times
220
ญาณี ตสน.สมป.บร.1
เข้าใช้งาน : 4 Times
221
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 บัวหลวงวิทยาคม
เข้าใช้งาน : 2 Times
222
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 ภัทรบพิตร
เข้าใช้งาน : 1 Times
223
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 ฮั่วเคี้ยว
เข้าใช้งาน : 1 Times
224
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 มารีย์อนุสรณ์
เข้าใช้งาน : 1 Times
225
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 วัดบ้านปลัดปุ๊ก
เข้าใช้งาน : 1 Times
226
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 กลันทาพิทยาคม
เข้าใช้งาน : 1 Times
227
ชื่อผู้ใช้งานคนที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผนแผนงาน
เข้าใช้งาน : 1 Times
Untitled Document
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
chainoy_4@hotmail.come10adc3949ba59abbe56e057f20f883e

50 ถนนอิสาณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 -> งานบริหารงานทั่วไป โทร.0 4461 1402
-> งานบริหารการเงินและสินทรัพย์ โทร.0 4461 3035
-> กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร.0 4461 3034
-> งานวินัยและนิติกร โทร.0 4462 0422
-> กลุ่มนโยบายและแผน โทร.0 4461 3540
-> กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ โทร.0 4461 2001
-> กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
-> กลุ่มนิเทศติดตามฯ
-> หน้าห้องผู้อำนวยการ โทร.0 4461 1013
-> โทรสาร 0-4462-0277
  E-mail Address :   chainoy_4@hotmail.com