เข้าใช้งานขณะนี้ : 1  คน    เข้าใช้งานทั้งสิ้น : 77015   คน
คุณสามารถใช้รหัสสถานศึกษาตามที่ปรากฎใน SMIS เป็น "ชื่อผู้ใช้" และ ใช้ 123456 เป็น "รหัสผ่าน" ในเบื้องต้น จากนั้นให้เปลี่ยนรหัสผ่านตามที่คุณต้องการ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   &   
แผนผัง ระบบสารบรรณอีเลคทรอนิกส์ [e-Filing]
   
 
|- แผนผัง e-Filing  Site Map
  L เว็บไซต์  http://school.obec.go.th/br
ระบบของสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
ระบบ รับ - ส่ง หนังสือ   |- ทะเบียนรับหนังสือ ระบบ รับ - ส่ง หนังสือ   |- ทะเบียนรับหนังสือ
    |- ค้นหาหนังสือรับ     |- ค้นหาหนังสือรับ
    L พิมพ์รายงาน     L พิมพ์รายงาน
  |- ทะเบียนส่งหนังสือ   |- ทะเบียนส่งหนังสือ
    |- ค้นหาหนังสือส่ง     |- ค้นหาหนังสือส่ง
    L พิมพ์รายงาน     L พิมพ์รายงาน
  L ส่งหนังสือใหม่   L ส่งหนังสือใหม่
ระบบสมาชิก   |- ระบบการจัดการโครงสร้าง ระบบสมาชิก   |- ระบบการจัดการโครงสร้าง
  |- ผังองค์กรและบุคลากร   |- ผังองค์กรและบุคลากร
  |- แก้ไขข้อมูลส่วนตัวคุณ   |- แก้ไขข้อมูลส่วนตัวคุณ
  L ติดต่อสอบถาม   L ติดต่อสอบถาม
ระบบรายงานสถิติ   |- สถิติสมาชิกเข้าใช้งาน ระบบรายงานสถิติ   |- สถิติสมาชิกเข้าใช้งาน
  |- สถิติเจ้าหน้าที่เข้าใช้งาน   |- สถิติเจ้าหน้าที่เข้าใช้งาน
  L สถิติเข้าใช้งานทุกระดับ   L สถิติเข้าใช้งานทุกระดับ
    ระบบดูแลข้อมูลข่าวสาร   |- จัดการข่าวสาร
เครื่องคำนวณ   |- เครื่องคิดเลข / คำนวณขนาดไฟล์ เครื่องคำนวณ   |- เครื่องคิดเลข / คำนวณขนาดไฟล์
       
           
พัฒนาระบบโดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Mr.Monton Promsanthie
  admin@buriram.org  , noppharat@hunsa.com