เข้าใช้งานขณะนี้ : 1  คน    เข้าใช้งานทั้งสิ้น : 77015   คน
คุณสามารถใช้รหัสสถานศึกษาตามที่ปรากฎใน SMIS เป็น "ชื่อผู้ใช้" และ ใช้ 123456 เป็น "รหัสผ่าน" ในเบื้องต้น จากนั้นให้เปลี่ยนรหัสผ่านตามที่คุณต้องการ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   &   

: เวลา

อีก 12 วัน :: สิ้นปี 2561

ศึกษาวิธีใช้ได้โดยคลิกข้างล่าง
ดูสถิติการเข้าใช้งาน
การตรวจสอบหนังสือเข้าใหม่
ระบบทะเบียนรับหนังสือ
ทะเบียนส่งหนังสือ
การส่งหนังสือ
การแก้ไขรายการสถานศึกษา
การแก้ไขรายการข้อมูลส่วนตัวและรหัสผ่าน
การฝากข้อความ
การติดต่อผู้ดูแลระบบ
การเปิดเอกสาร
สมาชิกเข้าระบบที่นี่

ชื่อผู้ใช้  :: 
รหัสผ่าน  :: 
 
... 
Site Map 
หนังสือราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๑

สถิติการเข้าใช้งาน

Untitled Document
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
chainoy_4@hotmail.come10adc3949ba59abbe56e057f20f883e

50 ถนนอิสาณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 -> งานบริหารงานทั่วไป โทร.0 4461 1402
-> งานบริหารการเงินและสินทรัพย์ โทร.0 4461 3035
-> กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร.0 4461 3034
-> งานวินัยและนิติกร โทร.0 4462 0422
-> กลุ่มนโยบายและแผน โทร.0 4461 3540
-> กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ โทร.0 4461 2001
-> กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
-> กลุ่มนิเทศติดตามฯ
-> หน้าห้องผู้อำนวยการ โทร.0 4461 1013
-> โทรสาร 0-4462-0277
  E-mail Address :   chainoy_4@hotmail.com