รายงานสภาพปัจจุบันในการดำเนินงานของโรงเรียน
ตามมาตรการหลัก 9 ประการ ในการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับผู้เรียนทุกคน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

ระยะที่ 3 ( 10 ก.ย. 2555) : ผลที่เกิดกับนักเรียน


รวม ทั้งหมด

 

ขั้นตอนการแก้ไข
1. คลิก  ผลที่เกิดกับนักเรียนู  
2. คลิกชื่อโรงเรียนที่ต้องการแก้ไข
3. กรอกรหัส Smis 8 หลัก (ถ้าโปรแกรมถามหารหัส)
4. ทำการแก้ไข (คลิกบรรทัดล่างสุด ตรงคำว่า "แก้ไข")
5. เลือกรายการที่ตรงกับความเป็นจริง
6. คลิกปุ่ม "ปรับปรุง record"
7. หลังจากคลิกปุ่มปรับปรุงแล้ว เห็นว่าข้อมูลถูกต้อง ให้ ปิดหน้าต่างปรับปรุง
8 ปิดโปรแกรม

กรณีดุผลรวมทั้งเขต   คลิก "รวมทั้งหมด" ในหน้าแรก